Tehniskā tulkošana - padarīt dokumentāciju interesantu!

Tehniskie tulkojumi - mūsu specializācija

Mums ļoti patīk tehniskie tulkojumi. Pirmkārt, vairāki mūsu tulki ir maģistri tehniskajā tulkošanā. Otrkārt, mēs varam radīt nozīmīgu materiālu!

Tehniskās tulkošana ietver visa veida tehniskās dokumentācijas padarīšanu lietojamu lokālos tirgos. Tie var būt sekojoši dokumentu veidi:

  • * Lietotāju rokasgrāmatas jebkurā to veidā. Mēs esam tulkojuši gan automašīnas lietotāja rokasgrāmatu, gan binokļu, gāzes apkures sistēmu un neskaitāmus citus rokasgrāmatu veidus. 
  • * Uzņēmuma iekšējā dokumentācija - mēs esam lokalizējuši drošības noteikumus, instrukcijas, procedūras - tai skaitā banku procedūras, regulas, noteikumus un likumus. Iekšējās dokumentācijas tulkošanā ir jāņem vērā arī cilvēciskais faktors - mūsu tulkiem ir jāapgūst uzņēmuma iekšienē izmantojamais žargons - saīsinājumi, produkti, pieņemtie nosaukumi, attiecīgi, mēs veicam arī intervijas ar klienta darbiniekiem. 

Lai veiktu veiksmīgu tehniskās dokumentācijas tulkojumu, mūsu tulkam ir ātri jākļūst par ekspertu Jūsu darbības sfērā, jāsaprot katra dokumentā aprakstītā aspekta būtība, jo tikai tā mēs ziņu varam sniegt skaidri un saprotami.

Kas jāņem vērā tulkojot tehnisko dokumentāciju?

Mēs lieliski zinām, ka klientiem ir paradums izmantot savu unikālu terminoloģiju. Jebkura uzņēmuma pirmo dokumentu vienmēr ir visgrūtāk tulkot. Mums pašiem ļoti patīk strādāt ar klientiem, kuru sniedz atgriezenisko saiti par mūsu tulkojumiem, it sevišķi tulkošanas procesā, jo tas mums palīdz veidot pareizu terminoloģijas datu bāzi katram klientam. Tā mēs varam garantēt, ka nākošajos dokumentos vienmēr tiks izmantota atbilstoša terminoloģija un klienta stils.

Lai izmantotu mūsu tehniskās tulkošanas pakalpojumus, lūdzam sazināties ar mums izmantojot E-pastu: info@mmagency.eu